Tietosuojaseloste

REKISTERINPITÄJÄ

BodyTrainer Jani Lehtilä
Y-tunnus: 2992810-1
jani@bodytrainer.fi
www.bodytrainer.fi

REKISTERIÄ KOSKEVISTA ASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ

BodyTrainer Jani Lehtilä
jani@bodytrainer.fi

REKISTERIN NIMI

BodyTrainer Jani Lehtilä asiakas-, markkinointi- ja viestintärekisteri

TIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietoja käytetään markkinoinnin, palveluiden kehittämisen, laskutusten, perinnän,  yhteydenottojen, asiakaskyselyiden, raportoinnin sekä muiden asiakassuhteessa tarvittavien toimenpiteiden hoitamiseen.

Rekisterissä käsiteltäviä ostotietoja, asiointitietoja sekä sijaintitietoja voidaan käyttää tarkempien asiakaskohtaisten markkinointitoimenpiteiden ja asiakasviestinnän kohdentamiseen. Henkilötietoja voidaan käyttää tapahtumiin sekä muihin markkinointitoimenpiteisiin osallistumisen yhteydessä.

Rekisteriä käytetään asiakassuhteeseen rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välillä sekä liiketoiminnallisten päätösten tiedon lähteenä.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisterissä voidaan käsitellä muun muassa seuraavia rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja:

Rekisterinpitäjän asiakkaana olevan yrityksen tai yhteisön perustiedot, kuten nimi ja yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero) sekä yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot.

Rekisterinpitäjän ja rekisteröityjen väliseen asiakassuhteeseen liittyvät tiedot, kuten henkilö- ja tilaustiedot, tiedot tapaamisista, mahdolliset suoramarkkinointiluvat ja -kiellot sekä osapuolten välinen muu yhteydenpito ja palveluun liittyvät tiedot. Tieto rekisterinpitäjän verkkosivuilla tapahtuneesta rekisteröidyn käyttäytymisestä sekä muut vastaavat ryhmittelytiedot, osallistuminen tapahtumiin, tapahtumiin syötetyt tiedot, sekä yhteydenotot.

Rekisterinpitäjän tapahtumaan ilmoittautuneen rekisteröidyn etu- ja sukunimi, sekä mahdolliset yhteystiedot ja tapahtumaan annetut tiedot. Rekisteröidyn itsensä syöttämät ilmoittautumistiedot tapahtumaan saattaa sisältää mm. seuraavia tietoja: sähköposti, puhelinnumero ja osoite.

Kun sivuston käyttäjät jättävät kommentteja sivustolle, keräämme kommenttilomakkeessa olevat tiedot, sekä käyttäjän IP-osoitteen ja selaimen versiotiedot roskaviestien tunnistamisen helpottamiseksi.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tietolähteinä ovat asiakkaan itse ilmoittamat tiedot, asiakastietojärjestelmän ja laskutuksen tietokanta, verkkosivustojen- ja sosiaalisen median palvelujen kautta, blogien ja uutiskirjeiden käyttö- ja asiointitiedot, sekä asiakkuudenhallintajärjestelmän tiedot.

SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tarvittaessa rekisterinpitäjä voi ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn yrityksen ulkopuolelle, jotka voivat sijaita myös Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolella olevissa maissa, kuten Yhdysvalloissa. Nämä yritykset voivat käsitellä tiettyjä henkilötietoja tarjotakseen esimerkiksi infrastruktuuri- ja IT-palveluita, tai muita palveluja kuten uutiskirjeiden lähetyksiä. Tällaisissa tapauksissa riittävästi tietoturvasta ja rekisterin käsittelystä huolehditaan EU-U.S. – Privacy Shield – järjestelyllä.

BodyTrainer Jani Lehtilä voi myös käyttää tunnettujen ja luotettavien kansainvälisten yritysten kuten esimerkiksi Google ja facebook työkaluja esim. markkinoinnin kohdentamiseen, mutta ensisijaisesti tietoja pyritään käsittelemään vain EU:n ja ETA:n sisällä tiettyihin teknisiin rajoitteihin asti.

Tietoja käsitellään vain EU.n ja ETA:n ulkopuolella luotettavien yritysten ja toimijoiden kanssa.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin tietoihin pääsee käsiksi vain itse rekisterin pitäjä ja rekisterin tiedot on suojattu siten ettei asiaankuulumattomilla ole näihin pääsyä.

Verkko ja ATK-laitteet, jossa rekisteritiedot sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla asianmukaisilla tavoilla ettei ulkopuolisilla tahoilla ole näihin pääsyä.

TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIETOJEN KORJAUSTA

Jokaisella rekisterissä olevalla on oikeus tarkistaa tietonsa tai vaatia mahdollisen virheellisen tiedon oikaisua rekisteriin tallennettuihin omiin tietoihinsa.

Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti omalla allekirjoituksella varustettuna ja osoitettuna rekisterin pitäjälle.
Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Tarkastuspyynnön voi toteuttaa maksuttomasti enintään yhden kerran vuoden sisällä.

Virheellisten tietojen korjaus suoritetaan yhteydenotolla rekisterinpitäjään. Rekisterinpitäjä tekee parhaansa mukaan toivomasi muutokset.

MUUT MAHDOLLISET OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen ja käyttö suoranamainonnassa, etämyynnissä ja suoramarkkinoinnissa.
Kiellon toteuttamiseksi rekisteröity voi sähköpostin alalaidasta klikata linkkiä ja kirjautua pois sähköpostilistalta. Tämän jälkeen markkinointipostia ei enää lähetetä palvelutarjoajan puolesta.

EVÄSTEET JA SIVUSTON TILASTOINTI

Sivustolla käytetään evästeitä (cookies). Evästeet ovat pieniä internetpalvelun käyttöä kuvaavia tietoja, jotka tallentuvat käyttäjän tietokoneelle pieninä tekstitiedostoina. Evästeet eivät vahingoita käyttäjän laitteita tai tiedostoja.

Evästeiden avulla yritys kerää tietoja sivulla vierailevista henkilöistä ja näiden avulla parantaa sivuston toimivuutta ja -sisältöä, kehittää liiketoimintaa, kohdentaa markkinointia ja parantaa käyttökokemusta.

Mikäli käyttäjä ei halua, että hänestä kerätään tietoa evästeiden avulla, voi käyttäjä estää evästeiden käytön selaimensa asetuksista.
Kannattaa kuitenkin ottaa huomioon, että evästeet voivat olla tarpeellisia tiettyjen palveluiden ja toimintojen asianmukaiselle toimimiselle.

Verkkosivuston käytöstä ja vierailuista pidetään anonyymejä tilastoja joita ei yhdistetä käyttäjien henkilötietoihin.


KYSY lisää TAI VARAA PAIKKASI JO NYT!

Pidän sinut henkilökohtaisesti ajan tasalla NEXT LEVEL BODY -valmennuksen tilanteesta sähköpostitse ja ilmoitan kun pääset liittymään.

KEVYT 4

Haluatko testata millaista valmennus on?
Kevyt 4 soveltuu hyvin personal training-palveluiden testaamiseen sekä antaa pienen lisäpotkun treeneihisi hyvään hintaan.

Ennen virallisen valmennuksen aloittamista treenataan kuitenkin vielä kerta ilmaiseksi ja käydään läpi tavoitteesi ja toiveesi!

Lomakkeen täytön jälkeen olen sinuun yhteydessä 24h sisällä ja sovimme ilmaisen tapaamisen ajankohdan.

PERUS 10

Mikäli sitoutuminen pidempään valmennussuhteeseen tuntuu pelottavalta.
Perus 10 on varma valinta.

Ennen virallisen valmennuksen aloittamista treenataan kuitenkin vielä kerta ilmaiseksi ja käydään läpi tavoitteesi ja toiveesi!

Lomakkeen täytön jälkeen olen sinuun yhteydessä 24h sisällä ja sovimme ilmaisen tapaamisen ajankohdan.

MOTIVAATIO 30

Olet selvästikin päättänyt tehdä elämääsi haluamasi muutoksen pelkän miettimisen sijaan. Ei muuta kuin tuumasta toimeen!

Ennen virallisen valmennuksen aloittamista treenataan kuitenkin vielä kerta ilmaiseksi ja käydään läpi tavoitteesi ja toiveesi!

Lomakkeen täytön jälkeen olen sinuun yhteydessä 24h sisällä ja sovimme ilmaisen tapaamisen ajankohdan.

E-Personal training

Olet yhden askeleen päässä huippulaadukkaan ja henkilökohtaisen etävalmennuksen aloitusta.

Tämän lomakkeen lähetyksen jälkeen olen sinuun yhteyksissä sähköpostitse vielä ennen valmennuksen starttaamista.

Ruokavalmennus

Ruokailusi optimoiminen henkilökohtaista tavoitettasi silmällä pitäen alkaa täyttämällä alla olevat tiedot. Saat lomakkeen täytettyäsi jo ensimäiset sinulle sopivat ravintovinkit.

Olen sinuun vielä yhteydessä ennen valmennuksen starttaamista.

Avaa chat
Hei! Minulta voi kysyä tarvittaessa? 😊
Hei! 👋
Voinko olla avuksi? 😊